50% học sinh A Level xuất sắc đậu vào Top 15 trường đại học hàng đầu năm 2012

50% giảng viên Bellerbys tốt nghiệp từ Đại học Oxford hay Cambridge, hoặc có học vị Thạc sĩ hay Tiến sĩ

34 giải thưởng về chất lượng do “Good Schools Guide” trao tặng kể từ năm 2007

Bellerbys College - bước tiến vững chắc cho thành công của bạn.

Hơn nửa thế kỷ qua, với chất lượng đào tạo toàn diện trong các chương trình học, Bellerbys College đã thành công trong việc giúp đỡ, trang bị cho sinh viên quốc tế từ 14 tuổi trở lên hoàn toàn tự tin để thành công ở môi trường đại học tại Anh Quốc.

Để tự tin học cùng sinh viên Anh Quốc ở môi trường đại học, bạn  cần có được sự trang bị vô cùng kỹ càng . Vì vậy, Bellerbys College với nhiều chương trình học mang tính hỗ trợ sinh viên quốc tế một cách toàn diện nhất, truyển tải tất cả những gì bạn cần để thành công tại các đại học uy tín Vương Quốc Anh.