Liên hệ

Vui lòng chọn mẫu này để nêu bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có về các khóa học tại Bellerbys College.  Một trong những Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh của chúng tôi sẽ hồi đáp cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể. 


Xin lưu ý rằng tất cả các câu hỏi sẽ được chuyển đến Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh chứ không phải đến nhân viên của Trường. 

Loading...

Các cách thức khác để liên hệ với chúng tôi

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại hoặc fax.

Liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại hoặc fax:

- Nếu bạn sống tại Anh, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số miễn cước 0800 634 5522.
 - Nếu bạn gọi từ bên ngoài nước Anh, vui lòng gọi +44 1273 339300 (cuộc gọi sẽ được tính phí gọi quốc tế thông thường).

Vui lòng gửi qua fax mẫu hồ sơ đã điền hoàn chỉnh của bạn tới +44 1273 339398.

Liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện:

Nếu muốn, bạn có thể gửi hồ sơ và tài liệu đính kèm qua đường bưu điện đến:

Student Enrolment Advisors
Bellerbys College Study Centre
1 Billinton Way
Brighton
East Sussex
BN1 4LF
United Kingdom